عکاسی از کودک 12 تا 15 ماهه

12 تا 15 ماهگی سن عکاسی از حالات ایستاده و نشسته کودک است. عکاسی در این سن نسبت به سنین قبل بسیار سخت تر شده چون حرکات کودک سریعتر و غیر قابل پیش بینی تر هستند.
دراین سن کودک ممکن است حتی برای پوشیدن لباس و تاج و اکسسوری بر روی موهایش واکنش های بسیار بیشتری از خود نشان دهد و کار را برای والدین و عکاس کودک بسیار سخت نماید. اعتماد والدین به عکاس و تجربه های تخصصی و حرفه ای متعدد وی تا حد زیادی عکاسی و نتیجه مطلوبش را برای عکاس ممکن می سازد.
عکاسی از کودک دشواریهای خاص خود را دارد لذا والدین باید به عکاس اعتماد نمایند و از تجربه ایشان بهره بگیرند. درست است که والدین شناخت خاص و ویژه ای در مورد روحیات کودک خویش دارند اما عکاس کودک نیز با توجه به تجربیات خود با کودکان مختلف ، به توانایی روانشناسانه خاصی دست یافته است تا بتواند شرایط عکاسی را تا حد زیادی کنترل نماید و نتیجه خوب از کار خود بگیرد. در این سن نیز به کودکان فیگور داده نمی شود و بلکه لحظه ها و حالات آنها شکار می گردد و البته عکاس با ترفند های خاص به کمک والدین کودکان را تشویق به فیگور گرفتن نا خودآگاه می نمایند