۱۳۹۸

چگونگی برخورد دررفتارهای اشتباه کودک

۰۷ شهر ۱۳۹۸

گاهی در کودک رفتارهایی شایع است از قبیل دست کردن در بینی انگشت مکیدن ناخن جویدن اشیا را در دهان کردن کندن پوست لب یا ناخن دست کاری کردن اعضای بدن تماس پوستی بهترین عکس العمل این است که ابتداحواس کودک را پرت کنیم و به او پیشنهاد جایگزین دهیم. دستهایش را مشغول کنید تا […]

دروغ مصلحتی کودک

۰۷ شهر ۱۳۹۸

برای کودک چیزی به اسم دروغ مصلحتی وجود ندارد. کودک دروغ گفتن را از بزرگترها یاد میگیرد و هنوز درکی از مصاحت ندارد.در هیچ شرایطی دروغ گفتن را برای فرزندانتان توجیه نکنید چون اگر دروغ گفتن برای او عادی شود ارتباط موثر با او غیر ممکن خواهد شد. و همین دروغ مصلحتی باعث نوعی احساس […]

تاثیر صحبت کردن با نوزاد

۰۷ شهر ۱۳۹۸

تعدادکلماتی که نوزادان هر روز می شنوند برهوش و زکاوت و مهارتهای اجتماعی و موفقیت حتی تحصیلی آنها تاثیر می گذارد.سعی کنیم مدام با کودکان حرف بزنیم و با حوصله به واکنش های کودک جواب بدهیم.وقتی طوری رفتار کنیم که کودک بفهمد داریم با تمام وجود به اوگوش می دهیم هم اعتماد به نفس کودک […]