چگونگی برخورد با ناراحتی کودک

از ناراحتی کودکان نگران نشوید. عصبانیت وناراحتی هم یک احساس است و وقتی کسی سعی می کند برای رفع آن کمک کند در واقع یک ارتباط انسانی بوجود می آید که خیلی ارزشمند است و بچه ها حس دوست داشتنی بودن و امنیت می کنند.

ما ایرانیان طاقت دیدن ناراحتی کودکانمان را نداریم و این باعث دلجویی افراطی می شود که نتایج خوبی ندارد.

  • اشتراک گذاری :