چه زمانی جای خواب کودک را جدا کنیم ؟

طبق تحقیقات جدید باعث شده متخصصان بیش از همیشه والدین را از خوابیدن کنار فرزندانشان منع کنند.بررسی هانشان می دهد خوابیدن کودک کنارمادر تاثیرات منفی روانی و بیولوژیک دارد/

محققان توصیه میکنند پس از به دنیا آمدن کودک , پدر و مادر باید هرچه سریعتر او را از رختخواب شان بیرون کنند.

فرزندانی که کنار مادرشان می خواهند به نسبت آنهایی که شب را تنها می خوابند بخش کمتری از زمان استراحت شان را در خواب عمیق هستند , علاوه بر این خوابیدن در کنار والدین شخصیت کودکان را سخت وابسته و آسیب پذیرمیکند در عوض کودکانی که تنها می خوابند اعتمادبنفس پیدا می کنند و شخصیت مستقل و قدرتمند شان را زودتر و بهتر باز می یابند

  • اشتراک گذاری :