چطور والدین خوبی باشیم ؟

لطیفه گفتن : تعریف کردن لطیفه و شوخی کردن با فرزندانتان به آنها کمک میکند تا ازاجتماعی موفق تر باشند.

مثبت بودن :والدینی که احساسات منفی شان را درباره دیگران یا موقعیت ها به فرزنداشان منتقل می کنند در آینده کودکانی پرخاشگر خواهند داشت , کودکان پرخاشگر بزرگسالانی پرخاشگر خواهند شد که بهخوبی نمی توانند عصبانیت خود را کنترل کنند.

تقویت ازدواجتان: اگر بچه دار شدیداجازه ندهید که آمدن یک عضو جدید هواس شما را از همسرتان پرت کند

والدینی که از ناپایداری ازدواجشان رنج می برند و به طلاق فکر می کنند فرزندانشان بیشتر با مشکلات خواب دست وپنجه نرم خواهند کرد.

  • اشتراک گذاری :