نکاتی در مورد تکالیف مدرسه کودکان

مادرهای عزیز به هیچ عنوان تا نصف شب بیدار نمانید که کودکتان تکالیف مدرسه اش را انجام بدهد.

زمان انجام تکالیف وقت مخصوص به خود را دارد.

والدین گرامی فراموش نفرمایید که شما والد کودکتان هستید ونه معلم او پس فقط او را در انجامتکالیف راهنمایی کنید

  • اشتراک گذاری :