علت پرحرفی کودکان چیست؟

یکی از دلایل پرحرفی کودکان این است که مغز کودکان توانایی این را ندارد که در سکوت با خودش حرف بزند.

همه ما هر لحظه با خود گفتگوی درونی داریم.

اما کودکان همین گفت و گو را با صدای بلند با خود , والدینشان , افراد دیگرو اسباب بازی هایشان دارند

  • اشتراک گذاری :