تلاش دوباره را به کودک خود منتقل کنید.

تلاش دوباره را به کودک خود منتقل کنید.

سعی نکنید کودک خود را از همه ناراحتی ها دور نگه دارید.

به او کمک کنید تا بیاموزد چگونه با آنها مواجه شود. اگر شکست خورد او را نا امید نکرده و کمک کنید تا هر چه سریعتر به وضعیت عادی بازگردد. تشویقش کنید تا احساسات خود را در قالب نوشته یا نقاشی یا بازی بیان کند.

شما الگوی کودک هستید، مطمئن شوید که الگوی مناسبی در مقابل او برای انتقال تلاش دوباره هستید.

ما در آتلیه کودک زویا از تشویق برای نتیجه بهتر در عکاسی کودک بهره میگیریم.

  • اشتراک گذاری :