از چه زمانی به کودک پول جیبی بدهیم

کودکان معمولااز سه سالگی توانایی دریافت مفهوم پول تو جیبی را دارند بااین حال این سن قطعی نیست و در واقع شروع به دادن پول توجیبی به کودک بیش از آنکه به سن او وابسته باشدبه ویژگی های فردی او و شرایط محیطی و مهارتهایی که از پیش یاد گرفته بستگی دارد.

قاعدتا برای دریافت پول توجیبی کودک باید مهارت شمردنو تعویض پول را یاد گرفته باشد

  • اشتراک گذاری :